Prawa autorskie i własności intelektualnej

Dobra osobiste zostały ujęte przez prawo cywilne w otwartym katalogu. Prawa autorskie i własności intelektualnej zaliczają się właśnie do wspomnianych dóbr. Radca prawny Karolina Furtak zajmuje się sprawami z zakresu prawa autorskiego, patentowego, naruszenia dóbr osobistych, wizerunku oraz nieuczciwej konkurencji. Kancelaria prawna oferuje kompleksowe i profesjonalne doradztwo we wspomnianych wyżej kwestiach. Klienci zgłaszający się do naszej kancelarii liczyć mogą na rzetelną pomoc i finalne uzyskanie stosownych oświadczeń od sprawców naruszeń oraz zadośćuczynień i odszkodowań z powodu naruszenia dóbr osobistych.

Obsługa spraw związanych z ochroną własności intelektualnej koncentruje się m.in. na:

  • prawach autorskich osobistych i majątkowych
  • prawach, które wynikają z ochrony własności przemysłowej (znaki towarowe)
  • prawach pokrewnych (także prawach artystów wykonawców)
  • ochronie know-how

Ponadto kancelaria tworzy i opiniuje różnego rodzaju umowy (licencyjne, wydawnicze oraz inne, które przenoszą prawa do utworów lub upoważniają do korzystania z nich). Nasi klienci liczyć mogą również na reprezentowanie ich w postępowaniach sądowych o ochronę praw własności intelektualnej. Z uwagi na to, iż istnieje ogromna różnorodność możliwych problemów prawnych związanych z tą tematyką, powyżej przedstawione zostały tylko przykładowe działania podejmowane przez kancelarię. Należy mieć na uwadze, że kancelaria, zważywszy na swoje wieloletnie doświadczenie, jest gotowa podjąć sprawy wyżej nieprzytoczone.

Liczy się każdy

Ze wsparcia kancelarii może skorzystać każdy. Prawnik Karolina Furtak ma doświadczenie w sprawach z zakresu ochrony dóbr osobistych zarówno podmiotów instytucjonalnych, jak i osób fizycznych. Mimo iż siedziba kancelarii znajduje się w Krakowie — ul. Brodowicza 8/4, nasz zasięg działania nie ograniczamy tylko do tego miasta. Do współpracy serdecznie zapraszamy osoby spoza terenu Krakowa. Napisz, zadzwoń – 690-007-292, przyjdź do kancelarii osobiście — pomoc dla Ciebie jest na wyciągnięcie ręki. Na wstępie otrzymujesz gwarancję indywidualnego i profesjonalnego podejścia do Twojej sprawy oraz rzetelnego działania poprzez bogate doświadczenie — a to już bardzo wiele. Nie bój się walczyć o swoje.