Kancelaria prawna Karolina Furtak

KANCELARIA

Kancelaria Prawna Karoliny Furtak w ramach swojej działalności zapewnia specjalistyczne porady prawne przedsiębiorcom i osobom fizycznym. Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, pomoc w bieżących problemach prawnych osób fizycznych oraz zastępstwo procesowe przed sądami i innymi instytucjami.

Kancelaria specjalizuje się w postępowaniach sądowych o odszkodowania z tytułu wypadków oraz błędów medycznych. Kancelaria oferuje również pomoc w sprawach spadkowych i roszczeniach związanych z własnością rzeczy i praw. Kancelaria realizuje projekty i tworzy rozwiązania z zakresu prawa nowych technologii oraz własności intelektualnej. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw pozwala na rzetelne i profesjonalne podejście do powierzonej sprawy oraz wnikliwą analizę indywidualnego przypadku.

Kancelaria Prawna Karoliny Furtak zapewnia pełną obsługę podmiotów prawnych od założenia poprzez doradztwo przy przekształceniach, jak również pomoc przy likwidacji przedsiębiorstwa, a także pełną obsługę korporacyjną, gotowe rozwiązania prawne jak umowy, regulaminy. Kancelaria oferuje również pomoc prawną przy opracowaniach regulacji dotyczących ochrony danych osobowych oraz praw autorskich.

Zapraszam Państwa do współpracy

Radca prawny Karolina Furtak

KANCELARIA

Kancelaria Prawna Karoliny Furtak w ramach swojej działalności zapewnia specjalistyczne porady prawne przedsiębiorcom i osobom fizycznym. Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, pomoc w bieżących problemach prawnych osób fizycznych oraz zastępstwo procesowe przed sądami i innymi instytucjami.

Kancelaria specjalizuje się w postępowaniach sądowych o odszkodowania z tytułu wypadków oraz błędów medycznych. Kancelaria oferuje również pomoc w sprawach spadkowych i roszczeniach związanych z własnością rzeczy i praw. Kancelaria realizuje projekty i tworzy rozwiązania z zakresu prawa nowych technologii oraz własności intelektualnej. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw pozwala na rzetelne i profesjonalne podejście do powierzonej sprawy oraz wnikliwą analizę indywidualnego przypadku.

Kancelaria Prawna Karoliny Furtak zapewnia pełną obsługę podmiotów prawnych od założenia poprzez doradztwo przy przekształceniach, jak również pomoc przy likwidacji przedsiębiorstwa, a także pełną obsługę korporacyjną, gotowe rozwiązania prawne jak umowy, regulaminy. Kancelaria oferuje również pomoc prawną przy opracowaniach regulacji dotyczących ochrony danych osobowych oraz praw autorskich.

Zapraszam Państwa do współpracy

Radca prawny Karolina Furtak

AKTUALNOŚCI

Czy wiesz, że….

... od 2020 roku już nie tylko spółka publiczna, ale również każda spółka akcyjna i spółka komandytowo akcyjna mają obowiązek prowadzenia swojej strony internetowej do komunikacji z akcjonariuszami. Dotychczas taki obowiązek dotyczył wyłącznie spółek publicznych. Od...

Skuteczna reklamacja cz 2.

O tym jakie uprawnienia ma kupujący produkt lub usługę pisałam w poprzedniej części artykułu. Ale co się dzieje, jeśli raz już skorzystaliśmy już z przysługujących na uprawnień a towar jest nadal wadliwy lub wymieniany na nowy towar również jest wadliwy.  Jeżeli rzecz...

Skuteczna reklamacja cz. 1

Skuteczna reklamacja cz. 1   Reklamacja - internetowa encyklopedia analizuje ten termin pod kątem znaczenia potocznego, definiując go jako żądanie klienta kierowane do sprzedawcy lub wykonawcy usługi, pozostające w związku z niezadowalającą jakością towaru lub...

Obowiązki pracodawcy w związku z wypadkiem przy pracy

Obowiązki pracodawcy w związku z wypadkiem przy pracy to szereg czynności, których naruszenie przez przedsiębiorcę może skutkować poważnymi konsekwencjami dla pracodawcy. Skutki nieprawidłowości w realizacji tych obowiązków mogą wystąpić w sferze stosunków z...

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy

Jednorazowe odszkodowanie jest jednym ze świadczeń obok zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku wyrównawczego i innych określonych w art. 6 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U.2019.1205 t.j. z...

Wypadek przy pracy

Definicja wypadku przy pracy Zgodnie z art. 3 ust. 1 wypadkiem przy pracy jest zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Do zdarzenia musi zatem dojść podczas wykonywania przez pracownika zwykłych...

Zakażenia szpitalne

Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi zakażenie szpitalne zdefiniowane jest jako zakażenie, które wystąpiło w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych, w przypadku gdy choroba: a) nie pozostawała...

Jak napisać opis zdarzenia do odszkodowania?

Wypadki to nieprzewidywalne sytuacje, których często nie da się uniknąć. Mogą przydarzyć się każdemu w najbardziej niespodziewanym momencie. Wtedy z pomocą przychodzi odszkodowanie przysługujące poszkodowanemu, który jest ubezpieczony. Zanim jednak Zakład Ubezpieczeń...

Jak uzyskać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

Uszczerbek na zdrowiu to trwałe lub tymczasowe uszkodzenie ciała (złamanie, skręcenie, zwichnięcie, a także zranienie) albo tzw. rozstrój zdrowia (choroba organizmu zarówno na tle fizjologicznym, jak i psychicznym). Każdy z nas może niespodziewanie ulec wypadkowi,...

Jak zgłosić wypadek w pracy i kto za niego płaci?

Wypadek w pracy może przydarzyć się nawet w najlepiej prosperującej firmie, bez względu na stosowane udogodnienia czy liczne zabezpieczenia. Świadczenia pieniężne wypłacane w wyniku uszczerbku na zdrowiu należą się każdemu legalnie zatrudnionemu pracownikowi, bez...

SPECJALIZACJE

ODSZKODOWANIA

PRAWO MEDYCZNE

 

SPRAWY SĄDOWE

PRZEDSIĘBIORCY

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

PRAWA AUTORSKIE

SPECJALIZACJE

ODSZKODOWANIA

PRAWO MEDYCZNE

SPRAWY SĄDOWE

.

PRZEDSIĘBIORCY

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

.

PRAWA AUTORSKIE

WSPÓŁPRACA

Kancelaria Prawna Karoliny Furtak z siedzibą w Krakowie przy ulicy Brodowicza 8/4 stara się wyjść naprzeciw indywidualnym potrzebom klientów. Usługi prawne świadczone są w formie porad prawnych, przygotowania i opiniowania umów, reprezentowania klienta w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz egzekucyjnych. Kancelaria prawna prowadzi również stałą obsługę prawną.

Uwzględniając zróżnicowane potrzeby klientów prawnik Karolina Furtak oferuje możliwość spotkania zarówno w biurze Kancelarii, jak też z dojazdem do siedziby klienta, a także możliwość uzyskania porady prawnej online.

WSPÓŁPRACA

Kancelaria Prawna Karoliny Furtak z siedzibą w Krakowie przy ulicy Brodowicza 8/4 stara się wyjść naprzeciw indywidualnym potrzebom klientów. Usługi prawne świadczone są w formie porad prawnych, przygotowania i opiniowania umów, reprezentowania klienta w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz egzekucyjnych. Kancelaria prawna prowadzi również stałą obsługę prawną.

Uwzględniając zróżnicowane potrzeby klientów prawnik Karolina Furtak oferuje możliwość spotkania zarówno w biurze Kancelarii, jak też z dojazdem do siedziby klienta, a także możliwość uzyskania porady prawnej online.

ZESPÓŁ

Radca prawny KAROLINA FURTAK

Absolwentka Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2007 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Od 2019 roku mediator przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Karolina Furtak pracowała w jednym z głównych integratorów systemów IT, gdzie pełniła funkcje dyrektora oraz Członka Zarządu. Radca prawny Karolina Furtak to także współpracownik krakowskich kancelarii świadczących usługi na rzecz podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.

Karolina Furtak na rzecz swoich klientów jako pełnomocnik prowadzi również liczne postępowania sądowe przed wydziałami sądów powszechnych oraz administracyjnych.

Radca prawny Karolina Furtak specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących błędów medycznych. Prawnik ma też doświadczenie w zakresie praw autorskich i nowych technologii. W dotychczasowej pracy zawodowej miała możliwość faktycznego kierowania spółka akcyjną co pozwoliło jej zdobyć wiedzę nie tylko o prawnych, ale i ekonomicznych aspektach prowadzonej działalności.

Radca prawny Karolina Furtak skończyła studia podyplomowe z doradztwa podatkowego, szkolenie z zakresu mediacji oraz partnerstwa publicznoprawnego. Jest również uczestnikiem licznych konferencji nieustannie doskonaląc wiedzę i umiejętności.

Prowadzi obsługę w języku angielskim.

ZESPÓŁ

Radca prawny KAROLINA FURTAK

Absolwentka Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2007 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Prawnik Karolina Furtak pracowała w jednym z głównych integratorów systemów IT, gdzie pełniła funkcje dyrektora oraz Członka Zarządu. Radca prawny Karolina Furtak to także współpracownik krakowskich kancelarii świadczących usługi na rzecz podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.

Prawnik na rzecz swoich klientów jako pełnomocnik prowadzi również liczne postępowania sądowe przed wydziałami sądów powszechnych oraz administracyjnych.

Radca prawny Karolina Furtak specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących błędów medycznych. Prawnik ma też doświadczenie w zakresie praw autorskich i nowych technologii. W dotychczasowej pracy zawodowej miała możliwość faktycznego kierowania spółka akcyjną co pozwoliło jej zdobyć wiedzę nie tylko o prawnych ale i ekonomicznych aspektach prowadzonej działalności.

Radca prawny Karolina Furtak skończyła studia podyplomowe z doradztwa podatkowego oraz jest uczestnikiem licznych szkoleń i konferencji doskonaląc wiedzę i umiejętności.

Prowadzi obsługę w języku angielskim.

Radca prawny Karolina Furtak

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

KONTAKT

tel. + 48 690 00 72 92

mail. kontakt@karolinafurtak.pl

adres: ul. Brodowicza 8/4, 31-518 Kraków

Przetwarzanie danych

6 + 10 =