Kancelaria prawna Karolina Furtak

 

KANCELARIA

Kancelaria Prawna Karoliny Furtak w ramach swojej działalności zapewnia specjalistyczne porady prawne przedsiębiorcom i osobom fizycznym. Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, pomoc w bieżących problemach prawnych osób fizycznych oraz zastępstwo procesowe przed sądami i innymi instytucjami.

Kancelaria specjalizuje się w postępowaniach sądowych o odszkodowania z tytułu wypadków oraz błędów medycznych. Kancelaria oferuje również pomoc w sprawach spadkowych i roszczeniach związanych z własnością rzeczy i praw. Kancelaria realizuje projekty i tworzy rozwiązania z zakresu prawa nowych technologii oraz własności intelektualnej. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw pozwala na rzetelne i profesjonalne podejście do powierzonej sprawy oraz wnikliwą analizę indywidualnego przypadku.

Kancelaria Prawna Karoliny Furtak zapewnia pełną obsługę podmiotów prawnych od założenia poprzez doradztwo przy przekształceniach, jak również pomoc przy likwidacji przedsiębiorstwa, a także pełną obsługę korporacyjną, gotowe rozwiązania prawne jak umowy, regulaminy. Kancelaria oferuje również pomoc prawną przy opracowaniach regulacji dotyczących ochrony danych osobowych oraz praw autorskich.

Zapraszam Państwa do współpracy

Radca prawny Karolina Furtak

 

KANCELARIA

Kancelaria Prawna Karoliny Furtak w ramach swojej działalności zapewnia specjalistyczne porady prawne przedsiębiorcom i osobom fizycznym. Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, pomoc w bieżących problemach prawnych osób fizycznych oraz zastępstwo procesowe przed sądami i innymi instytucjami.

Kancelaria specjalizuje się w postępowaniach sądowych o odszkodowania z tytułu wypadków oraz błędów medycznych. Kancelaria oferuje również pomoc w sprawach spadkowych i roszczeniach związanych z własnością rzeczy i praw. Kancelaria realizuje projekty i tworzy rozwiązania z zakresu prawa nowych technologii oraz własności intelektualnej. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw pozwala na rzetelne i profesjonalne podejście do powierzonej sprawy oraz wnikliwą analizę indywidualnego przypadku.

Kancelaria Prawna Karoliny Furtak zapewnia pełną obsługę podmiotów prawnych od założenia poprzez doradztwo przy przekształceniach, jak również pomoc przy likwidacji przedsiębiorstwa, a także pełną obsługę korporacyjną, gotowe rozwiązania prawne jak umowy, regulaminy. Kancelaria oferuje również pomoc prawną przy opracowaniach regulacji dotyczących ochrony danych osobowych oraz praw autorskich.

Zapraszam Państwa do współpracy

Radca prawny Karolina Furtak

 

AKTUALNOŚCI

Wypadek przy pracy

Definicja wypadku przy pracy Zgodnie z art. 3 ust. 1 wypadkiem przy pracy jest zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Do zdarzenia musi zatem dojść podczas wykonywania przez pracownika zwykłych...

Zakażenia szpitalne

Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi zakażenie szpitalne zdefiniowane jest jako zakażenie, które wystąpiło w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych, w przypadku gdy choroba: a) nie pozostawała...

Jak napisać opis zdarzenia do odszkodowania?

Wypadki to nieprzewidywalne sytuacje, których często nie da się uniknąć. Mogą przydarzyć się każdemu w najbardziej niespodziewanym momencie. Wtedy z pomocą przychodzi odszkodowanie przysługujące poszkodowanemu, który jest ubezpieczony. Zanim jednak Zakład Opieki...

Jak uzyskać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

Uszczerbek na zdrowiu to trwałe lub tymczasowe uszkodzenie ciała (złamanie, skręcenie, zwichnięcie, a także zranienie) albo tzw. rozstrój zdrowia (choroba organizmu zarówno na tle fizjologicznym, jak i psychicznym). Każdy z nas może niespodziewanie ulec wypadkowi,...

Jak zgłosić wypadek w pracy i kto za niego płaci?

Wypadek w pracy może przydarzyć się nawet w najlepiej prosperującej firmie, bez względu na stosowane udogodnienia czy liczne zabezpieczenia. Świadczenia pieniężne wypłacane w wyniku uszczerbku na zdrowiu należą się każdemu legalnie zatrudnionemu pracownikowi, bez...

Błąd lekarski przedawnienie – odszkodowanie

Zgłaszane przez osoby poszkodowane roszczenia cywilne po czasie ulegają przedawnieniu. Wszystkie terminy, jak i procedury znaleźć można w aktualnych przepisach. Warto wcześniej sprawdzić przez jaki czas można ubiegać się o odszkodowanie. Informację o tym, czym jest i...

Mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów

W polskim prawie mediacje występowały w postępowaniach w trybie karnym i administracyjnym. Od 2005 r. zaczęły one funkcjonować także na gruncie prawa cywilnego. Istotą ich jest to, iż mediator nie ma odgórnie nadanej władzy rozstrzygania sporów. Jego rolą jest...

Błąd w sztuce lekarskiej

W prawie polskim nie istnieje jednorodna definicja błędu lekarskiego, zwyczajowo jednak można posługiwać się ogólnymi definicjami, obowiązującymi w tym zakresie. Błąd w sztuce lekarskiej jest zachowaniem, które stoi w sprzeczności z powszechnie uznawaną wiedzą i...

Aktualności

Od 15 marca 2018 roku sprawozdania finansowe będą składane w wersji elektronicznej. Zgodnie z treścią znowelizowanej ustawy z dnia 20.08.1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2017.700 t.j. z dnia 2017.03.31 z zm.) „Złożenie dokumentów, o których mowa w art. 69...

Aktualności

25 maja 2018 roku wchodzi w życie RODO, czyli nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych. Jest ono elementem większego pakietu aktów prawnych składającego się na reformę europejskiego prawa ochrony danych osobowych. RODO podlega każdy...

 

SPECJALIZACJE

ODSZKODOWANIA

BŁĘDY MEDYCZNE

SPRAWY SĄDOWE

PRZEDSIĘBIORCY

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

PRAWA AUTORSKIE

 

SPECJALIZACJE

ODSZKODOWANIA

BŁĘDY MEDYCZNE

SPRAWY SĄDOWE

.

PRZEDSIĘBIORCY

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

.

PRAWA AUTORSKIE

 

WSPÓŁPRACA

Kancelaria Prawna Karoliny Furtak z siedzibą w Krakowie przy ulicy Brodowicza 8/4 stara się wyjść naprzeciw indywidualnym potrzebom klientów. Usługi prawne świadczone są w formie porad prawnych, przygotowania i opiniowania umów, reprezentowania klienta w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz egzekucyjnych. Kancelaria prawna prowadzi również stałą obsługę prawną.

Uwzględniając zróżnicowane potrzeby klientów prawnik Karolina Furtak oferuje możliwość spotkania zarówno w biurze Kancelarii, jak też z dojazdem do siedziby klienta, a także możliwość uzyskania porady prawnej online.

 

WSPÓŁPRACA

Kancelaria Prawna Karoliny Furtak z siedzibą w Krakowie przy ulicy Brodowicza 8/4 stara się wyjść naprzeciw indywidualnym potrzebom klientów. Usługi prawne świadczone są w formie porad prawnych, przygotowania i opiniowania umów, reprezentowania klienta w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz egzekucyjnych. Kancelaria prawna prowadzi również stałą obsługę prawną.

Uwzględniając zróżnicowane potrzeby klientów prawnik Karolina Furtak oferuje możliwość spotkania zarówno w biurze Kancelarii, jak też z dojazdem do siedziby klienta, a także możliwość uzyskania porady prawnej online.

 

ZESPÓŁ

Radca prawny KAROLINA FURTAK

Absolwentka Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2007 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Prawnik Karolina Furtak pracowała w jednym z głównych integratorów systemów IT, gdzie pełniła funkcje dyrektora oraz Członka Zarządu. Radca prawny Karolina Furtak to także współpracownik krakowskich kancelarii świadczących usługi na rzecz podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.

Prawnik na rzecz swoich klientów jako pełnomocnik prowadzi również liczne postępowania sądowe przed wydziałami sądów powszechnych oraz administracyjnych.

Radca prawny Karolina Furtak specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących błędów medycznych. Prawnik ma też doświadczenie w zakresie praw autorskich i nowych technologii. W dotychczasowej pracy zawodowej miała możliwość faktycznego kierowania spółka akcyjną co pozwoliło jej zdobyć wiedzę nie tylko o prawnych ale i ekonomicznych aspektach prowadzonej działalności.

Radca prawny Karolina Furtak skończyła studia podyplomowe z doradztwa podatkowego oraz jest uczestnikiem licznych szkoleń i konferencji doskonaląc wiedzę i umiejętności.

Prowadzi obsługę w języku angielskim.

 

 

ZESPÓŁ

Radca prawny KAROLINA FURTAK

Absolwentka Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2007 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Prawnik Karolina Furtak pracowała w jednym z głównych integratorów systemów IT, gdzie pełniła funkcje dyrektora oraz Członka Zarządu. Radca prawny Karolina Furtak to także współpracownik krakowskich kancelarii świadczących usługi na rzecz podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.

Prawnik na rzecz swoich klientów jako pełnomocnik prowadzi również liczne postępowania sądowe przed wydziałami sądów powszechnych oraz administracyjnych.

Radca prawny Karolina Furtak specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących błędów medycznych. Prawnik ma też doświadczenie w zakresie praw autorskich i nowych technologii. W dotychczasowej pracy zawodowej miała możliwość faktycznego kierowania spółka akcyjną co pozwoliło jej zdobyć wiedzę nie tylko o prawnych ale i ekonomicznych aspektach prowadzonej działalności.

Radca prawny Karolina Furtak skończyła studia podyplomowe z doradztwa podatkowego oraz jest uczestnikiem licznych szkoleń i konferencji doskonaląc wiedzę i umiejętności.

Prowadzi obsługę w języku angielskim.

 

Radca prawny Karolina Furtak

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

KONTAKT

tel. + 48 690 00 72 92

mail. kontakt@karolinafurtak.pl

adres: ul. Brodowicza 8/4, 31-518 Kraków

Przetwarzanie danych

10 + 8 =