Wypadki to nieprzewidywalne sytuacje, których często nie da się uniknąć. Mogą przydarzyć się każdemu w najbardziej niespodziewanym momencie. Wtedy z pomocą przychodzi odszkodowanie przysługujące poszkodowanemu, który jest ubezpieczony. Zanim jednak Zakład Ubezpieczeń Społecznych (z tytułu wypadku przy pracy albo choroby zawodowej) lub inny ubezpieczyciel (w przypadku innych wypadków) wypłaci nam rekompensatę za szkody poniesione podczas wypadku, zobowiązani jesteśmy złożyć odpowiedni wniosek o odszkodowanie. Jest to podstawowy dokument, na podstawie którego będzie możliwe wypłacenie należnej kwoty za zaistniałe straty. Warto wiedzieć jak poprawnie go napisać, gdyż często to właśnie to oświadczenie ma wpływ na wysokość uzyskanych roszczeń. Na jego podstawie ubezpieczyciel ustala przebieg i okoliczności zdarzenia oraz straty poniesione w wyniku wypadku.

Jak zacząć pisanie wniosku?

Nie ma jednego, powszechnie obowiązującego wzoru wniosku o odszkodowanie, gdyż przyjmuje się, że każdy wypadek jest inny. W zależności od przebiegu wydarzeń jedna osoba z wypadku będzie pamiętała wszystko, druga zaś, z uwagi na brak przytomności, nie będzie pamiętała nic. Z tego też względu to w naszej gestii leży sporządzenie możliwie najlepszego dokumentu.

Każdy wniosek o odszkodowanie powinien rozpoczynać się od szczegółowego opisu zdarzenia. Można śmiało stwierdzić, że jest to jeden z najważniejszych elementów w całym dokumencie, gdyż ubezpieczyciel na podstawie tych informacji będzie wnioskował o przyczynach zdarzenia.

Opis zdarzenia

Opisując miejsce i przebieg zdarzenia musimy podać dokładną datę i godzinę wypadku. Wskazane jest wymienić również dane uczestników zdarzenia, a także personalia świadków wypadku, jeśli takowi istnieją. We wniosku dokładnie opisujemy jak doszło do wypadku oraz jakie okoliczności towarzyszyły przywoływanej sytuacji. Należy pamiętać, iż znaczenie ma każdy szczegół i każda informacja. Jeżeli wniosek dotyczy odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy, wpisujemy także stanowisko na jakim pracowaliśmy.

Przedstawienie szczegółowych i istotnych informacji może mieć bardzo duży wpływ w procesie odszkodowawczym i jednoznacznie decydować o wysokości wypłaconego zadośćuczynienia. Oczywiście, osoba, która podczas wypadku straciła przytomność nie będzie w stanie opisać minuta po minucie przebiegu zdarzeń.

Po szczegółowym opisie zdarzenia można przystąpić do formułowania kolejnych elementów wniosku, czyli m.in. opisu obrażeń ciała, przebytego leczenia i rehabilitacji, wpływu wypadku na zdrowie i życie oraz roszczeń odszkodowawczych.