Jak napisać opis zdarzenia do odszkodowania?

Jak napisać opis zdarzenia do odszkodowania?

Wypadki to nieprzewidywalne sytuacje, których często nie da się uniknąć. Mogą przydarzyć się każdemu w najbardziej niespodziewanym momencie. Wtedy z pomocą przychodzi odszkodowanie przysługujące poszkodowanemu, który jest ubezpieczony. Zanim jednak Zakład Ubezpieczeń...
Jak uzyskać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

Jak uzyskać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

Uszczerbek na zdrowiu to trwałe lub tymczasowe uszkodzenie ciała (złamanie, skręcenie, zwichnięcie, a także zranienie) albo tzw. rozstrój zdrowia (choroba organizmu zarówno na tle fizjologicznym, jak i psychicznym). Każdy z nas może niespodziewanie ulec wypadkowi,...
Jak zgłosić wypadek w pracy i kto za niego płaci?

Jak zgłosić wypadek w pracy i kto za niego płaci?

Wypadek w pracy może przydarzyć się nawet w najlepiej prosperującej firmie, bez względu na stosowane udogodnienia czy liczne zabezpieczenia. Świadczenia pieniężne wypłacane w wyniku uszczerbku na zdrowiu należą się każdemu legalnie zatrudnionemu pracownikowi, bez...
Błąd lekarski przedawnienie – odszkodowanie

Błąd lekarski przedawnienie – odszkodowanie

Zgłaszane przez osoby poszkodowane roszczenia cywilne po czasie ulegają przedawnieniu. Wszystkie terminy, jak i procedury znaleźć można w aktualnych przepisach. Warto wcześniej sprawdzić przez jaki czas można ubiegać się o odszkodowanie. Informację o tym, czym jest i...
Mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów

Mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów

W polskim prawie mediacje występowały w postępowaniach w trybie karnym i administracyjnym. Od 2005 r. zaczęły one funkcjonować także na gruncie prawa cywilnego. Istotą ich jest to, iż mediator nie ma odgórnie nadanej władzy rozstrzygania sporów. Jego rolą jest...