25 maja 2018 roku wchodzi w życie RODO, czyli nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych. Jest ono elementem większego pakietu aktów prawnych składającego się na reformę europejskiego prawa ochrony danych osobowych. RODO podlega każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność na terenie Unii Europejskiej, w dowolnej formie. RODO stosuje się do przetwarzania danych osobowych. Przetwarzaniem danych osobowych są jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych takie jak zbieranie danych, przechowywanie danych, usuwanie danych, opracowywanie danych czy udostępnianie danych. RODO obejmuje wszystkie czynności, które maja za przedmiot dane osobowe. Kancelaria Prawna Karolina Furtak w ramach swojej działalności zapewnia specjalistyczne doradztwo prawne przedsiębiorcom w zakresie ochrony danych osobowych