Aktualności

Aktualności

Od 15 marca 2018 roku sprawozdania finansowe będą składane w wersji elektronicznej. Zgodnie z treścią znowelizowanej ustawy z dnia 20.08.1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2017.700 t.j. z dnia 2017.03.31 z zm.) „Złożenie dokumentów, o których mowa w art. 69...
Aktualności

Aktualności

25 maja 2018 roku wchodzi w życie RODO, czyli nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych. Jest ono elementem większego pakietu aktów prawnych składającego się na reformę europejskiego prawa ochrony danych osobowych. RODO podlega każdy...